top of page
 • Foto van schrijverJan Müller

Trainingswijze en Agility met Jan-Arie van der Heijden - Training approach and Change of Direction

Bijgewerkt op: 10 sep. 2020

Scroll down for the english version


 

Benieuwd naar de manier waarop ik train? Via deze blog kom je iets meer te weten over mijn trainingsmethode. Aan de hand van video’s van een training met Jan-Arie van der Heijden licht ik mijn methode toe. Tijdens deze training stond het verbeteren van de wendbaarheid centraal. De focus lag hierbij op de horizontale richtingsverandering. De oefeningen zijn vooral vormgegeven volgens de methodiek van Frans Bosch en de Constraint Led Approach (CLA).


Wendbaarheid in voetbal

Voetballers moeten wendbaar zijn. Wie dat niet is, zal hiervoor moeten compenseren in positiespel en tactische aanpassingen. Zo kan een verdediger hoger druk zetten als zijn wendbaarheid beter is. Hij is dan immers minder vatbaar voor een schijn- en passeerbeweging van de aanvaller. Traditioneel gezien wordt er al snel naar excentrische krachttraining gekeken om de wendbaarheid te verbeteren. Daarnaast worden allerlei cone-drills op het veld uitgevoerd. Hoewel deze trainingsmethodes niet zinloos zijn, kan de gewenste ‘’Transfer of learning’’ wat beperkt zijn bij ervaren sporters.

0-pas

Afbeelding: 0-pas in stop and go


Analyse en individualiteit

De analyse van de beweging van een sporter is essentieel voor het ontwerpen en kiezen van oefenstof. Zonder analyse kan er niet zomaar voldaan worden aan een belangrijke trainingswet: individualiteit. Een one-size-fits-all toepassing verliest al snel zijn efficiëntie bij gevorderde sporters. (Maar een diepgaande analyse is voer voor een volgende blog.)

De kenmerken waaraan een goede stop-and-go moet voldoen staan hieronder opgesomd.


Deze kenmerken zijn afkomstig uit het boek Anatomie van de Wendbaarheid van Frans Bosch.


Belangrijkste invloeden bij een Stop & Go


In de remmende pas voor de draai-actie is het dus belangrijk dat er rond de heup geroteerd wordt. Bij veel voetballers zie je dat dit al verkeerd gaat, en er ontstaat een bolle onderrug bij het afremmen. In de daaropvolgende fase draait het bovenlichaam gestrekt in, en vindt tegelijkertijd de swing leg retraction plaats van het been waarover gedraaid zal worden. Deze swing leg retraction is essentieel om genoeg voorspanning in het been op te bouwen, om krachten beter te kunnen verwerken. Wanneer de voet contact maakt met de grond, is het been nagenoeg gestrekt. Het bovenlichaam is ook gestrekt, en wijst al richting de nieuwe looprichting. Hierop volgt de acceleratie waar weer andere factoren een rol spelen.


Vertaling naar de oefenstof

Uit de analyse van Jan-Arie van der Heijden bleek dat de stop and go kon worden verbeterd. De volgende punten vielen vooral op:

 • Roteren rond de heup in -1-pas verliep schokkerig

 • Upper body first, swing leg retraction en strekken bij roteren lieten te wensen over bij de 0-pas

 • Tijdens de 0 pas ‘’valt’’ het bovenlichaam als het ware over het standbeen heen.


Genoeg om aan te werken dus, en dit is de oefening die ik hiervoor heb ontworpen:

De uitvoering is nog niet goed en er spelen vrijwel dezelfde fouten als hierboven omschreven. Nu kun je voor verschillende coachingsstijlen kiezen:

 1. Je kiest ervoor om expliciete uitleg te geven over wat er moet gebeuren en hoe de speler moet bewegen.

 2. Je past de CLA toe zodat de speler zelforganiserend tot de juiste beweging oplossing komt.


De tweede methode leidt meestal tot een beter resultaat en houdt meer rekening met de principes van motorisch leren en motorische controle (zoals bijvoorbeeld het intentie-actie model). In de video hieronder zie je de aanpassing aan de omgeving en een simpele queue voor de uitvoering van de oefening.

De beweging wordt steeds beter naarmate de oefening vaker wordt uitgevoerd in deze setting.


Wat nog mist in deze oefening is een duidelijk eindpunt. Door dit aan een oefening toe te voegen ontstaat KR-informatie en dat spoort het motorisch leren aan. Ook heeft de speler op deze manier een heldere intentie, waardoor de actie zelforganiserend tot stand kan komen. Zie hieronder de oefening tot dusver:


De boven omschreven aandachtspunten van Bosch (in de tabel) komen hier terug in de uitvoering. Van belang is dat de verbetering bij Jan-Arie vooral zelforganiserend tot stand is gekomen. Dit zorgt namelijk voor een beter leereffect. Deze gehele vooruitgang heeft uiteindelijk plaatsgevonden binnen nog geen 30 minuten.


Naar mijn inzicht is dit hoe prestatiegerichte 1-op-1 training vormgegeven moet worden. Mocht je vragen hebben over deze blog, of heeft het je aangezet om een keer te komen trainen: neem dan vooral contact met mij op via het contactformulier, mail of DM op Instagram! 

English Version - Showcase of Change of Direction for


In this blog post I showcase my approach to training with the help of video footage of a training with Jan-Arie van der Heijden (football player). The gym session in the footage was aimed at improving the change of direction and foremost, the stop and go. Exercise selection and analysis of the movement are mainly based on the concepts of Frans Bosch and the Constraint Led Approach (CLA).


Agility in football

Football players, or soccer players for the Americans, must be agile. If they aren’t they have to compensate for this with better positioning. An agile defender can put more pressure on the ball/attacker since he is less likely to be beaten by a feint by the attacker. Eccentric exercises and cone drills are often prescribed traditionally to improve agility and change of direction. I am not saying that these exercises are useless, but in my opinion they quickly lose their worth if it comes to transfer of learning.


Picture: 0-step in stop and go


Analysis and individuality

The analysis of the movement of a certain player is absolutely essential to choose and design appropriate exercises. Without analysis it’s impossible to train for the needs of the player and therefore there is no individualisation. One-size-fits-all exercises are not appropriate for advanced athletes. The analysis of the movement will not be discussed within this blogpost but the requirements for a good stop-and-go will be listed here below. These originate from Frans Bosch’ book: anatomy of agility: The Anatomy of Agility by Frans Bosch


Most important factors in the stop & go


In the decelerating step (-1 step) it’s very important to rotate around the hip. This means that there will be a lot of eccentric forces around the hip and knee joint. A lot of football players perform this step with a flexed lumbar position, which means that they aren’t hinging at the hip. In preparation of the 0-step, it’s essential to rotate the extended upper body first while also retracting the swinging leg (the leg which will change the direction). The swing leg retraction is important to create pretension which protects the knee and hip from excessive force. During the 0-step, the body should be nearly extended and the upper body should already be pointing toward the new running direction. After this, normal acceleration follows.


Practical implication and exercises

The results of the analysis of Jan-Arie van der Heijden showed that he could use some work on his stop-and-go technique. Without to much information, these were the main points:

 • Hinging at the hip in the -1 step was jerky and non-fluid.

 • Upper body first, swing leg retraction and extending while rotating were poorly managed during the 0-step.

 • During the 0-step, the upper body ‘’falls’’ over the stance leg.


To improve these factors i thought of the following exercise:

As you can see, the movement technique has the same limiting factors as mentioned above. To improve the movement you can choose a variety of styles:

 1. Explicit coaching which tells the player what to do and what to look for during the movement.

 2. Application of the CLA so the motor system of the player can self-organize into finding the proper way of moving.


The second method is more in line with the intention-action model, self organisation and with the insights in motor control and motor learning. In the exercise below, the environment is manipulated in such a manner to change the movement pattern of the athlete.

As you can see in the video, the exercise is constantly performed better and better.


The thing that is still missing in this exercise is a very clear intention. Without a clear intention, self-organisation will be limited. A clear end-point in the exercise also provides KR information which is essential for motor learning. Watch the clip below for the final version of this exercise in this gym session.

The points in the table mentioned above are present within this exercise. Most importantly, there was pretty much no explicit coaching and self organisation of the motor pattern had a central role.


In my opinion, this is how performance training should be implemented and executed. If you have any questions regarding this blog, feel free to message me by mail or DM on Instagram.


Post: Blog2_Post
bottom of page