top of page

HIP LOCK

De hip lock is een belangrijke attractor in de basis loopvormen zoals rennen, sprinten en variaties hierop. De term wordt nogal eens verward met een pathologisch verschijnsel rond de heup waarbij het heupgewricht niet verder kan bewegen. Met de term ''Hip lock'' wordt in dit geval een patroon van co-contracties van de spieren rond de heup bedoeld die samen voor stabiliteit zorgen. Hieronder is de praktische toepassing van de hip lock kort uitgewerkt. Voor een volledige omschrijving raad ik aan de boeken van Frans Bosch door te nemen.

nicolas-hoizey--4trKf0Kbow-unsplash.jpg

HIP LOCK: CO-CONTRACTIES ROND DE HEUP

Bewegingen tijdens het sporten vinden doorgaans onder een bepaalde tijdsdruk plaats. Daarnaast is de omgeving, en daardoor ook de inwerkende krachten op het lichaam, onvoorspelbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tegenstander die een duw geeft of een ietwat oneffen ondergrond waardoor de krachten ongecontroleerd door het lichaam, en dus ook door de heup heen kunnen gaan. Daarnaast heeft de heup een groot aantal vrijheidsgraden van bewegen. Deze 3 factoren: vrijheidsgraden, tijdsdruk en onvoorspelbaarheid van krachten creëeren de noodzaak van de hip lock om effectief en veilig te bewegen. De hip lock komt tot stand doordat de spieren rond de heup tegelijk aanspannen en hierdoor zal het bekken automatisch een bepaalde houding aannemen: 

  • Voorover kanteling

  • Vrije bekkenhelft omhoog

  • Vrije bekkenhelft naar voren

HIP LOCK EN ACCELERATIE

Tijdens het versnellen komt de hip lock aan het einde van de afzet tot stand. Hierbij zorgt de hip lock niet alleen voor stabiliteit van de heup, maar ook voor het afremmen van de knie. De timing hiervan is erg belangrijk zodat de knie niet ongecontroleerd overstrekt. De coördinatie van het strekken van de enkel en de actie van het zwaaibeen zijn hierbij ook van groot belang. Bij het accelereren in een rechte lijn is de kwaliteit van uitvoering redelijk eenvoudig te bepalen. Wanneer de hip lock echter afwezig is in het sprint patroon, kunnen meerdere factoren de beperking veroorzaken en moet er een grondige analyse plaatsvinden.

SmartSelect_20201011-121318_Video Player
Image by Jonathan Chng

HIP LOCK OP SNELHEID

Bij het sprinten op hoge snelheid moet de hip lock eerder in het looppatroon ingezet worden. Gedurende de mid-stance komen grote krachten op het lichaam en deze moeten gecontroleerd worden. In tegenstelling tot het accelereren, moet de hip lock in dit geval dus al tot stand komen in het midden van de steunfase. De training van de hip lock in oefenvormen moet dan ook wezenlijk verschillen tussen vormen van acceleratie en snelheid. 

Hip Lock: Services
bottom of page